Ako môžu ženy podporiť ženy v biznise?

Ženy v biznise majú náročnú misiu. Presvedčiť manžela, že sa stíhajú starať o kuchyňu, dieťa, a zároveň robiť kariéru. Potom musia chodiť od dvier k dverám a presvedčiť personalistu, že dieťa chorľavé nebýva a oni nebudú každý druhý týždeň vymeškávať z práce. A keď sa už dostanú za kancelársky stôl, musia presviedčať svojich – predovšetkým mužských kolegov – o svojej kompetencii. Wow 🙄

Inak tomu nie je ani vo vlastnom podnikaní. Ženy podnikateľky majú vizitku krkavčích matiek, ktoré majú doma neumyté podľahy, neuspokojeného muža a predovšetkým sa rýpu do remesla skúseným biznismanom (rozumej šarmantným 40-ročným mužom, ktorí sú na podnikanie „predurčení“).

Nie vždy je tomu tak. Občas sa k tomu prihrnie ešte rodina, kamarátky, učiteľky detí a náhodní „odborníci na sociálnych sieťach“ :)))) A teraz si predstavte, že v tomto svete sa my ženy ešte dokážeme navzájom podkopávať.

Podporujeme sa my, ženy v biznise, navzájom?

Keď je muž podnikateľ povedzme arogantný, hovoríme o jeho neoblomnom, hrdom charaktere. Keď náš šéf nedokáže poriadne zorganizovať tím, hovoríme o nedostatočnej koncentrácii.

A keď je šéfka neusporiadaná? – nuž, však načo sa na tú pozíciu tá ženská hrabala, keď na to nemá? A keď je podnikateľka tvrdá na biznis partnerov? – no, veď viete, je to sekera, chudák manžel :)))

ženy podnikateľky na Slovensku
Kam sa to tá ženská hrabe? – nuž, tam kam treba 🙂

Ako sa zbaviť dvoch metrov?

Keď som svojim klientom položila otázky: „Čo ste v svojom podnikaní urobili, aby ste profesionálne uľahčili cestu ostatným ženám? A čo ste v tejto dobe „núteného home-officu“ urobili mimo kancelárie, aby ste naďalej podporovali vaše kolegyne a biznis partnerky?“

Najskôr bolo dôležité uzrejmiť si, prečo je dôležité klásť dôraz na podporu žien v podnikaní viac ako na mužov podnikateľov. Je to predovšetkým preto, že naša spoločnosť ešte stále zastáva veľmi silné rozdelenie rôl v rodine. Žena sa stará o domácnosť a muž nosí peniaze domov.

Každú ženu predovšetkým vnímame ako matku, aj keď má pod sebou 100 zamestnancov

Nie je ľahké zbaviť sa zaužívaných tradícií. Žena je doma, stará sa predovšetkým o deti. Všetko, čo robí mimo domácnosti, je navyše. Domácnosť a ani deti to pocítiť nesmú, inak ako žena a matka zlyhala.

My všetci však vieme, že svet nie je dokonalý model a:

 • niektoré ženy nie sú 100% naplnené rolou matky a chcú robiť niečo zmysluplné aj kariérne (ktorého otca deti celoživotne 100% napĺňajú?)
 • niektorí manželia neprinesú dostatok financií domov (ženia sa aj muži, ktorí nejazdia na mercedese!) a žena musí finančne vypomôcť
 • niekedy sa rodina rozpadne (verte mi, nie vždy je chyba v žene) a žena potrebuje zabezpečiť seba a deti

Ženy v biznise vnímajú podporu inej ženy ako oslabenie svojej pozície

Postaviť sa za inú ženu znamená, že ju chceme podporiť, lebo si toto všetko vyššie napísané uvedomujeme. Ale podporiť inú ženu taktiež znamená, že cítime tlak a že vieme, že my ženy sme znevýhodňované.

A teraz príde tá najhoršia časť:

Presne ako obete sú presvedčené o svojom vlastnom zavinení (alebo podieli viny) sme my ženy presvedčené, že sa nesmieme sťažovať. Nesmieme ukázať, že cítime tlak. Ak sa chceme dostať na vrcholné pozície, musíme ukázať, že nás sa to netýka. Že ak sme dostatočne kompetentné, tak je všetko v poriadku.

A tak tlačíme, pokiaľ to dá – rodina, domácnosť, sú umyté podľahy? Reporty, deadliny, dnes som zvládla viac ako mužskí kolegovia! Všetko je dokonalé, sme silné ženy a zvládame úplne všetko. A žena, ktorá sa sťažuje? – nie je manažérskej pozície hodná. Žena, ktorá nestíha, pretože jej dieťa ochorelo, si to nezmanažovala dostatočne dobre – chyba – nezaslúži si podporu!

My ženy sa musíme prestať ospravedlňovať, keď niečo chceme!

Chyby sa stávajú u mužov a žien rovnako, prestaňme to u žien brať ako osobné zlyhanie

Podporiť ženu v biznise pre nás ženy neznamená, že si musíme ostrihať vlasy nakrátko a nosiť tričko: „nenávidím mužov“. 🙂

Ženy môžeme podporiť aj bez toho, aby sme tým ublížili mužom a bez toho, aby sme sa stavali do role bojovníkov za spoločenskú spravodlivosť. Ide o úplne jednoduchý dedinský um, že ak sa niekto mimo práce stará o ďalšie veci, podporíme ho, ukážeme mu, že je v poriadku cítiť stres a vždy sa má na koho obrátiť.

Potom tu budeme mať menej vyhorených kariéristiek a ambicióznych žien.

Pretože:

 • môžeme ukázať, že cítime tlak a požiadať o pomoc
 • je v poriadku nestíhať a nechať sa podporiť v domácnosti a v práci
 • je v poriadku budovať podnikanie pomalšie (vždy, keď deti spia)
 • je v poriadku, keď sa partner taktiež stará o domácnosť
 • je v poriadku, keď si prehodíme termíny kvôli návšteve lekára s dieťaťom
 • je v poriadku robiť biznis a netráviť 100% času s dieťaťom
 • je v poriadku podporovať iné ženy

Vedomá pomoc a podpora iným ženám

 • žiadna žena by sa nemala cítiť osamelá, ak si od života pýta viac a túži po vyššej pozícii, vlastnom podnikaní a lepšom zárobku
 • žiadna žena by sa nemala rozhodovať medzi rodinou a kariérnou cestou
 • žiadna žena v biznise by nemala za svoje profesionálne chyby počúvať urážky osobného charakteru
 • žiadna profesionálka by nemala byť dehonestovaná a porovnávaná so ženami v domácnosti alebo idealizovanými mužskými vlastnosťami
 • materská a starostlivosť o deti by mala byť vnímaná ako fakt a nie ako oslabenie ženskej profesionality
 • rovnaké ženské a mužské vlastnosti by sme mali nazývať rovnakými menami, a ženy v biznise nezosmiešňovať (profesionálky, ktoré určite nevedia ani navariť, manžel je určite pod papučou, šéfka nekričí, ale vreští, žena nepremýšľa strategicky, ale vypočítavo…)

Ženy v biznise vedia samy najlepšie ako sa cítia iné ženy v biznise. Je čas prestať sa báť, že keď prehovoríme, ukážeme vlastnú slabosť. Prestaňme hrať, že takto to má byť. Konštruktívne, logicky, s porozumením a podporou nájdeme balans. A neukazujme prstom len na „diskriminujúcich“ mužov. My ženy musíme najskôr odpustiť samy sebe a až potom môžeme začať budovať.

minikurz-zdarma-email

About Author

Zuzana Pilčíková je zakladateľkou medzinárodných projektov -zuzubusiness, online podnikanie - pre podporu vzdelávania budúcich online podnikateľov a pomoc pri budovaní ich vlastného podnikania na internete.

Comments are closed.