Impresum

alpha digital marketing llc

office 10, first floor

sharjah media city

sharjah, uae

Email: [email protected]

Ručenie za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Nemôžeme však niesť zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Nemáme však žiadnu povinnosť sledovať odosielané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecného práva zostávajú nedotknuté. Záruka v tomto ohľade je však možná len od dátumu, kedy došlo k určitému porušeniu. Po upovedomení o príslušných porušeniach okamžite odstránime tento obsah.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah prepojených stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Avšak trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je prijateľná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Po oznámení o porušeniach okamžite odstránime tieto odkazy.

Copyright

Obsah a fungovanie na týchto stránkach, ktoré vytvorili prevádzkovatelia stránok, podliehajú slovenskému zákonu o autorských právach. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo autora. Prevzaté súbory a kópie tejto stránky sú určené na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah nebol vytvorený prevádzkovateľom, berú sa do úvahy autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretej strany je označený ako taký. Ak by ste mali stále vedieť o porušení autorských práv, žiadame o upozornenie. Po upovedomení o porušeniach okamžite odstránime tento obsah.